Osoby zainteresowane realizacją międzynarodowych projektów kulturalnych mogą nadsyłać propozycję przedsięwzięć na adres dks@opolskie.pl celem znalezienia partnerów po stronie czeskiej.


Osoby zainteresowane realizacją międzynarodowych projektów kulturalnych mogą nadsyłać propozycję przedsięwzięć na adres j.garcic@kr-olomoucky.cz celem znalezienia partnerów po stronie polskiej.